Park obkroža staro rečno strugo Drave med Mariborom in Ptujem in predstavlja enega od zadnjih naravnih odsekov, kjer teče reka in kjer najdemo enega najbogatejših ekoloških in naravnih biotopov.