Močvirje Sablatnigmoor je nastalo v ledeni dobi in je bilo razglašeno za evropsko območje Natura 2000 zaradi svoje bogate flore in favne.